BBC

Bewoners Belangen Commissie Moerwijkzicht

De JD flat heeft een bewonerscommissie die opkomt voor de belangen van de bewoners uit de flat.

Er vindt regelmatig overleg plaats met de woonconsulent Cas van der Ven en de huismeester Toon Dielemans . Ook de opzichter Rob van den Boogaard schuift aan voor het voorjaarsoverleg.

Tussentijds overlegt de BBC onderling. De BBC organiseert verschillende activiteiten zoals:

  • Koffiedrinken in de huiskamer, elke woensdag van half tien tot half twaalf, met uitzondering van de schoolvakanties
  • Het welkom heten van nieuwe bewoners
  • Het gezellig aankleden van de flat tijdens de kerstperiode
  • Andere activiteiten, in overleg en waar behoefte aan is
  • Vanaf januari 2016 een inloopspreekuur, elke eerste woensdag van de maand, van 19.00 uur tot 20.00 uur voor de bewoners

Meer informatie? Neem contact met ons op via onze contactpagina!

Wie zijn wij?

Wilco de Ruyter

Lid
lydie koning

Lydie Koning

Penningmeester

Jan Verkooyen

Lid